Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0238/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0628/2023
17 500,00 € Slovenská boxerská federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0619/2023
49 860,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0620/2023
36 000,00 € Slovenská gymnastická federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0621/2023
36 000,00 € SLOVENSKÁ CHEERLEADING ÚNIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0182/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0629/2023
0,00 € Slovenská plavecká federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0622/2023
28 925,00 € Slovenská volejbalová federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0194/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0630/2023
37 500,00 € Slovenský atletický zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0185/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0631/2023
9 600,00 € Slovenský veslársky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0623/2023
27 000,00 € Slovenský zväz hádzanej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0175/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0632/2023
15 800,00 € Slovenský zväz Judo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0624/2023
49 860,00 € Slovenský Zväz Karate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0177/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0633/2023
0,00 € Slovenský zväz tanečných športov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0625/2023
48 600,00 € Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0197/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0634/2023
10 000,00 € Zväz slovenského kolieskového korčuľovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0214/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0635/2023
5 000,00 € Zväz slovenského lyžovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. September 2023
Dodatok č.14 k zmluve č. 0108/2021 zo dňa 16.2.2021 o poskytnutí dotácie na rok 2021
0666/2023
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/NP/1/2018
0715/2018-D2
3 499 359,63 € Centrum vedecko technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/119/2020
0548/2020- D2
0,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PSK/NP/2023/001
0565/2023
259 342 852,86 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. September 2023
Zmluva o združení
0684/2023
3 500,00 € Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR