Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0791/2023
0,00 € Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku
0795/2023
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku
0794/2023
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0793/2023
0,00 € Detská organizácia FÉNIX, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/12/2021
0744/2021-D1
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. November 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0072/2023
991 116,00 € Obec Golianovo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0006/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0071/2023
0,00 € Obec Fintice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0788/2023
0,00 € SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. November 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0792/2023
100 000,00 € Slovenský zväz biatlonu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. November 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0787/2023
90 000,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. November 2023
Kúpna zmluva
0768/2023
1 307 120,40 € Datacomp s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. November 2023
Kúpna zmluva
0781/2023
1 279 471,20 € Datacomp s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/67/2020
0419/2020-D2
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/327/2019
1135/2019-D3
141 120,76 € Gymnázium Jána Chalupku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. November 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/110/2020
0526/2020-D2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/122/2020
0538/2020-D1
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečnovaní realizácie programu "Tréneri v škole" č. ÚV SR - 921/2021 zo dňa 21.10.2021
0789/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. November 2023
Dohoda o splátkach
0429/2018 - DOS
5 166,20 € Obec Vyšný Mirošov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPĽZ/92/2020
0463/2020 – D2
0,00 € Obchodná akadémia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/173/2020
0708/2020-D1
0,00 € Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR