Centrálny register zmlúv

Zmluva o dielo: Oprava rozvodu tepla PK 06 Sever ČSA v meste Brezno

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Informácia o zmluve
 • Rezort: Ostatné
 • Objednávateľ: BREZNO ENERGIA, s.r.o.
  Dr. Clementisa 1217/5, 977 01 Brezno
 • IČO: 55400752
 • Dodávateľ: Peter Pančík - ZVAROS
  Poľná 2935/15A, 977 03 Brezno
 • IČO: 17064155
 • Názov zmluvy: Zmluva o dielo: Oprava rozvodu tepla PK 06 Sever ČSA v meste Brezno
 • Popis predmetu zmluvy: 1. Objednávateľ ma záujem zrealizovať investičnú akciu: Oprava rozvodu tepla PK 06 Sever ČSA v meste Brezno. Za týmto účelom Objednávateľ oslovil zhotoviteľa s výzvou na predloženie cenovej ponuky (ďalej len "Výzva"). Táto zmluva sa uzatvára na základe Cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 29.04.2024 (ďalej len "Ponuka"). Účelom Zmluvy je úprava práv a povinnosti Zmluvných strán pri vykonaní diela, ako je definované v nasledujúcich ustanoveniach Zmluvy. <br /> 2. Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vykonať pre Objednávateľa nasledovné dielo: Oprava rozvodu tepla PK 06 Sever ČSA v meste Brezno (ďalej len "Dielo"). Súčasťou diela je tiež vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
 • ID zmluvy: 9383083

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 12.06.2024
 • Dátum uzavretia: 10.06.2024
 • Dátum účinnosti: 13.06.2024
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 68 571,95 €
Celková čiastka: 68 571,95 €
Návrat späť
Vystavil: BREZNO ENERGIA, s.r.o.