Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Dátum:

Dátum zverejnenia:08.12.2021
Dátum uzavretia:10.11.2021
Dátum účinnosti:09.12.2021
Dátum platnosti do:10.11.2025

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:432021
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
K veterine 5001/4,, 905 01 Senica,
IČO:36086851
Dodávateľ:PZ Senica Pole
90501 Senica, Jána Náhlika č. 2624/9
IČO:37835974
Názov zmluvy:Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
ID zmluvy:6081488

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Publikoval: Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica Zobrazenia: 0x