ZMLUVA O NÁJME uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:27.10.2021
Dátum uzavretia:11.10.2021
Dátum účinnosti:01.11.2021
Dátum platnosti do:31.10.2026

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:BARMO-74-30/2021
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Ing. Róbert Psársky
Ľ. Štúra 5150/52, 960 01 Zvolen
Dodávateľ:Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava
IČO:34000666
Názov zmluvy:ZMLUVA O NÁJME uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:6004756

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 648,80 €
Celková čiastka: 1 648,80 €
Vystavil: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Zobrazenia: 0x