D O H O D A číslo: 20/36/54E/4217 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:D O H O D A číslo: 20/36/54E/4217 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,
IČO:17282110
Dodávateľ: ID bistro s.r.o.
Velické námestie 1187/40, 058 01 Poprad
IČO:52806341
Názov zmluvy:D O H O D A číslo: 20/36/54E/4217 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
ID zmluvy:5365084
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
November
2021
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/36/54E/4217 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/36/54E/4217 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
0,00 € ID bistro s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Publikoval: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Zobrazenia: 0x