Centrálny register zmlúv

Žiadosť o registráciu povinnej osoby

FORMULÁR - Žiadosť o registráciu povinnej osoby v Centrálnom registri zmlúv:
Formát DOCX
Formát ODT 
Formulár vypĺňajte na počítači.

Spôsoby zaslania žiadosti

 1. Poštou - vyplnený formulár s pečiatkou a podpisom štatutára zašlite na adresu:
  Sekcia informačných technológií
  Úrad vlády Slovenskej republiky
  Nám. slobody 1
  813 70  Bratislava


  ALEBO
   
 2. Elektronicky - vyplnený formulár zašlite prostredníctvom elektronickej schránky (slovensko.sk) do elektronickej schránky Úradu vlády Slovenskej republiky (IČO: 00151513, číslo schránky: E0000000005)