Centrálny register zmlúv

Žiadosť o opravu údajov v CRZ

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 498/2011 Z. z., ak povinná osoba zaslala do registra zrejme nesprávny údaj alebo zrejme nesprávnu informáciu, môže požiadať Úrad vlády SR o vykonanie opravy.

Pre vykonanie opravy musí povinná osoba zaslať žiadosť na emailovú adresu crz-support@vlada.gov.sk. Žiadosť musí obsahovať:
  • ID zmluvy v systéme CRZ
  • Požadované opravy
  • Stručné odôvodnenie
Príklad:
ID zmluvy: 12345678
Požadované opravy: výmena PDF súboru zmluvy (opravné PDF v prílohe)
Odôvodnenie: zverejnený PDF súbor obsahuje osobné údaje
Upozornenie: Dátum zverejnenia nie je možné meniť.

ID zmluvy v CRZ