Centrálny register zmlúv

Ekonomický ústav SAV, v.v.i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
13/2024/Zm
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
10/2024/Zm
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
13. Máj 2024
Kúpno predajná zmluva uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka
12/2024/Zm
650,00 € Milan Heriban Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
11. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme motorového vozidla
11/2024/Zm
0,00 € Slovenská akadémia vied Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
7. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci riešenia projektu APVV-21-0360 podporeného Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja
9/2024/Zm
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
8/2024/Zm
1 100,00 € Robert Gal Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
7. Marec 2024
Povinné zmluvné poistenie
6/2024/Zm
0,00 € Generali Poisťovňa Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
7. Marec 2024
Havarijné poistenie
7/2024/Zm
0,00 € Generali Poisťovňa Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
21. Február 2024
Zmluva o dodávke výrobku číslo 5/2024
5/2024/Zm
0,00 € CSČ SAV, v.v.i., VEDA, vydavateľstvo SAV Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
4/2024/Se
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
1. Február 2024
Subcontractor agreement
3/2024/Zm
7 475,00 € ICF S.A. Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
17. Január 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
2/2024/Zm
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri EÚ SAV, v.v.i. Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2024/Zm
Doplnená
1 312 650,00 € Slovenská akadémia vied Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
20. December 2023
Zmluva o dielo
39/2023/Zm
500,00 € Jarko Fidrmuc Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
20. December 2023
Zmluva o dielo
40/2023/Zm
370,00 € Jarko Fidrmuc Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
18. December 2023
Zmluva o predaji motorového vozidla
38/2023/Zm
22 290,00 € ARAVER Trenčín, s.r.o. Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
6. December 2023
Zmluva o dielo
36/2023/Zm
70,00 € Vladimír Gonda Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
6. December 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
37/2023/Zm
60 899,02 € Slovenská akadémia vied Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
4. December 2023
Zmluva o dielo
34/2023/Zm
120,00 € doc. Monika Šestáková, DrSc. Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
4. December 2023
Zmluva o dielo
35/2023/Zm
265,00 € Silvia Rémayová Ekonomický ústav SAV, v.v.i.