Centrálny register zmlúv

Ekonomický ústav SAV, v.v.i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021
10/2023/Zm
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri EÚ SAV, v.v.i. Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
30. Máj 2023
Zmluva o dielo
17/2023/Zm
3 380,00 € Jarko Fidrmuc Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
16/2023/Zm
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
15/2023/Zm
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
12. Máj 2023
Pre-Bid Agreement
14/2023/Zm
0,00 € ICON-INSTITUT Public Sector GmbH Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
4. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
13/2023/Zm
1 205 614,32 € Slovenská akadémia vied Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
26. Apríl 2023
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii doktorandského študijného programu Aplikovaná matematika v študijnom odbore Matematika
12/2023/Zm
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
21. Apríl 2023
Agreement between Consortium Partners
11/2023/Zm
0,00 € CASE - Center for Social and Economic Research Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
9/2023/Zm
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
31. Marec 2023
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
8/2023/Zm
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
29. Marec 2023
Zmluva o spolupráci a Licenčná zmluva uzatvorená podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a zmluva o mlčanlivosti a dôvernosti informácií
7/2023/Zm
0,00 € Profesia spol. s r.o. Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
27. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku
6/2023/Zm
1 030,00 € Jarko Fidrmuc Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
14. Marec 2023
UIC Cost Reimbursement Foreign Research Subaward Agreement
5/2023/Zm
0,00 € The Board of Trustees of the University of Illinois Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
6. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
4/2023/Zm
0,00 € Slovenská akadémia vied Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
30. Január 2023
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023
3/2023/Zm
0,00 € Slovenská numizmatická spoločnosť pr SAV Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
27. Január 2023
Zmluva o dodávke výrobku
2/2023/Zm
0,00 € CSČ SAV, v.v.i., VEDA, vydavateľstvo SAV Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
11. Január 2023
Dodatok na rok 2023 ku kúpno-predajnej zmluve uzavretej dňa 18. 11. 2005
1/2023/Zm
0,00 € L. K. Permanent spol. s r.o. Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
47/2022/Se
0,00 € Slovenská akadémia vied Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
13. December 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na podporu projektu v oblasti finančného vzdelávania
51/2022/Se
19 998,00 € Nadácia národnej banky Slovenska Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
12. December 2022
Dodatok č.4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021
50/2022/Zm
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri EÚ SAV, v.v.i. Ekonomický ústav SAV, v.v.i.