Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/30/2013

Dátum:

Dátum zverejnenia:24.04.2013
Dátum uzavretia:05.03.2013
Dátum účinnosti:zmluva nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, t.j. 12.03.2013 (http://crz.gov.sk/index.php?ID=827672&l=sk)
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:0172/2013
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5,
IČO:42134943
Dodávateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
IČO:00164381
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/30/2013
ID zmluvy:878717
Poznámka:národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“ (ITMS 26110130546)
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 25 654 789,62 €
Celková čiastka: 25 654 789,62 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
30.
November
2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/30/2013
0172/2013-D1
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1, IČO: 00164381 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
30.
December
2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/30/2013
0172/2013-D2
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1, IČO: 00164381 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
30.
December
2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/30/2013
0172/2013-D3
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1, IČO: 00164381 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
30.
December
2014
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/30/2013
0172/2013-D4
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1, IČO: 00164381 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
30.
December
2014
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/30/2013
0172/2013-D5
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1, IČO: 00164381 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
19.
Február
2015
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/30/2013
0172/2013-D6
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1, IČO: 00164381 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
7.
Jún
2015
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/30/2013
0172/2013-D7
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1, IČO: 00164381 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Vystavil: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Zobrazenia: 0x