D O H O D A o zrušení dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č. 1
Obstarávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Dodávateľ:Obec Žalobín
Názov dodatku:D O H O D A o zrušení dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x