Centrálny register zmlúv

Arborétum Mlyňany, Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Zmluva o dielo
25/2023
38 201,80 € JAS-ABM s.r.o. Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany
29. November 2023
Dohoda o odbornej praxi študenta
24/2023
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií
4. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
22/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i.
4. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
23/2023
640,00 € Slovak Telekom, a.s. Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i.
6. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20/2023
100,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i. Ivana Ondrejková
6. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
21/2023
50,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i. Nela Gutmanová
25. August 2023
Zmluva o dielo
19/2023
10 020,00 € JAS-ABM s.r.o. Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany
23. Júl 2023
Zmluva o komisnom predaji
18/2023
0,00 € MEMOEURO SK s.r.o. Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany
29. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12/2023
100,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany Petra Bírová
29. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
13/2023
100,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany Gabriela Trubíniová
29. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
14/2023
100,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany Mária Zuzana Bednáriková
29. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
15/2023
100,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany Bria Tóthová
29. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
16/2023
200,00 € DROPiK o.z. Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany
29. Jún 2023
Zmluva o dielo
17/2023
19 440,00 € Ing. arch. Peter Haršáni Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany
15. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní
10/2023
150,00 € Mgr. Blažena Bieliková Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany
15. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní
11/2023
50,00 € Ján Fiala Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany
4. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku
09/2023
185,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany Delikomat Slovensko, spol. s r.o.
3. Máj 2023
Darovacia zmluva
08/2023
500,00 € PRIATEĽ ARBORÉTA MLYŇANY Občianske združenie Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2023 o zabezpečení stravovacích služieb
01/2023
0,00 € Alena Belenčíková ABM Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i.
31. Marec 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe študenta
03/2023
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií