Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.13/22/01/2013


Dátum podpisu:
Dátum zverejnenia:13.03.2013 12:47
Dátum účinnosti:14.03.2013
Dátum platnosti do:31.03.2013
Suma na zmluve:0,00 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č.1 CRZ 1173/2013/LSR
Obstarávateľ:"POLIKAT" SPÓLKA AKCYJNA
Dodávateľ:LESY SR, š.p., OZ Košice
Názov dodatku:Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.13/22/01/2013
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x