Centrálny register zmlúv

Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve
Kolektívna zmluva na rok 2023
0,00 € Odborová organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, CPPPaP, Mučeníkov 4, Kežmarok Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
22. Január 2024
Dohoda č. 02/2024 o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle par 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestných náhradách v znení neskorších predpisov
Dohoda číslo 02/2024
0,00 € Mgr. Jana Krettová Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
9. Január 2024
Dohoda č. 01/2024 o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle par. 7 Zákona č. 283/2002 Z.z.o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Dohoda číslo 01/2024
0,00 € PhDr. Iveta Vlčková Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
9. Január 2024
Dohoda číslo 05/2024 o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle par 7 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov..
Dohoda č. 05/2024
0,00 € Mgr. Andrea Magyarová Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
9. Január 2024
Dohoda číslo 03/2024 o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle par 7 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Dohoda č. 03/2024
0,00 € Mgr. Dagmar Chorogwická Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
9. November 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 07/2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 07/2023
0,00 € Mgr. Katarína Drengubiak Macušková Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
16. Október 2023
ZMLUVA o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. uzatvorená v zmysle par. 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
20064729
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
26. September 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 06/2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 06/2023
0,00 € PhDr. Vlčková Iveta Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
19. September 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 05/2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 05/2023
0,00 € Mgr. Ladislav Borský Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
19. September 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla a dohoda o používaní používaní služobného motorového vozidla č. 01/2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla a dohoda o používaní používaní služobného motorového vozidla č. 01/2023
0,00 € Mariana Graindová Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
14. September 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 01/2023
Dohoda o používaní SMV č. 01/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Patrícia Gallerová Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
14. September 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 02/2023
Dohoda o používaní SMV č. 02/2023
0,00 € Mgr. Andrea Magyarová Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
14. September 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 03/2023
Dohoda o používaní SMV č. 03/2023
Doplnená
0,00 € PhDr. Viera Havašová Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
14. September 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 04/2023
Dohoda o používaní SMV č. 04/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Dagmar Chorogwická Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
6. September 2023
Dohoda č. 11/2023 o použití SMV
Dohoda č. 11/2023
0,00 € PhDr. Iveta Vlčková Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
5. September 2023
Dohoda č. 12/2023 o použití SMV
12/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Andrea Magyarová Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
25. August 2023
Dohoda 10/2023 o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle §7 zákona č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Dohoda 10_2023 o použití SMV
0,00 € Mgr. Jana Krettová Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
10. August 2023
Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla
2409152727
131,94 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
10. August 2023
Havarijné poistenie AUTOMAX
2409152691
484,33 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
9. Jún 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust.§409 a nasl.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kúpna zmluva č.1/2023
25 780,00 € AUTOKLUB,a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok