Centrálny register zmlúv

Spojená škola Samuela Mikovíniho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve
Zmluva č. 53/2023
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Spojená škola Samuela Mikovíniho
22. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve
Zmluva č. 54/2023
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Spojená škola Samuela Mikovíniho
22. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve
Zmluva č. 55/2023
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Spojená škola Samuela Mikovíniho
21. November 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty
Zmluva č. 52/2023
2 180,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Spojená škola Samuela Mikovíniho
13. November 2023
Zmluva o pripojení užívateľa sústavy
Zmluav č. 51/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Spojená škola Samuela Mikovíniho
7. November 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č.50/2023
3 250,00 € REKONT s.r.o. Spojená škola Samuela Mikovíniho
6. November 2023
Zmluva o pripojení užívateľa sústavy
Zmluva č. 49/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Spojená škola Samuela Mikovíniho
27. Október 2023
Dodatok č. 2 k dohode o nájme bytu č. 2
Zmluva č.48/2023
51,20 € Ing. Dalibor Kostra Spojená škola Samuela Mikovíniho
24. Október 2023
Dohoda o používaní súkromného motorového vozdila na žiadosť účastníka pracovnej cesty
Zmluva č. 47/2023
0,00 € Ing. Dalibor Kostra Spojená škola Samuela Mikovíniho
20. Október 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č. 45/2023
15 700,00 € REKONT s.r.o. Spojená škola Samuela Mikovíniho
20. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových
Zmluva č. 46/2023
2 043,64 € martinsombathy s.r.o. Spojená škola Samuela Mikovíniho
19. Október 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č. 43/2023
0,00 € Bc. Ľubomír Grega Spojená škola Samuela Mikovíniho
19. Október 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č. 44/2023
0,00 € Mgr. Ivan Farárik Spojená škola Samuela Mikovíniho
18. Október 2023
Dohoda o používaní súkromného motorového vozdila na žiadosť účastníka pracovnej cesty
Zmluva č. 42/2023
0,00 € RNDr. Valentína Vajsová Spojená škola Samuela Mikovíniho
16. Október 2023
Dohoda o používaní súkromného motorového vozdila na žiadosť účastníka pracovnej cesty
Zmluva č. 41/2023
0,00 € Ing. Peter Coplák Spojená škola Samuela Mikovíniho
9. Október 2023
Zmluva - zmena názvu organizácie a čísla účtu
Zmluva č. 35/2023
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Spojená škola Samuela Mikovíniho
9. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva
Zmluav č. 36/2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoloťnosť Tatra banky, a.s. Spojená škola Samuela Mikovíniho
9. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva
Zmluva č. 37/2023
0,00 € UNIQA d.d.s. Spojená škola Samuela Mikovíniho
9. Október 2023
Zmluva o využívaní elektronických služieb
Zmluva č. 38_2023
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Spojená škola Samuela Mikovíniho
9. Október 2023
Dohoda o používaní elektronických služieb
Zmluva č. 39/2023
0,00 € Sociálna poisťovňa Spojená škola Samuela Mikovíniho