Centrálny register zmlúv

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Dodatok č.5 k nájomnej zmluve
105/2024
0,00 € Eva Šašková Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
18. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
102/2024
0,00 € Mário Bardoň Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
18. Jún 2024
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
103/2024
0,00 € Andrii LOS Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí upratovacích prác
104/2024
0,00 € Zuckmann Villa s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
101/2024
0,00 € Zimmer Slovakia s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
6. Jún 2024
Rámcová dohoda
99/2024
0,00 € Klimatic s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
6. Jún 2024
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
100/2024
0,00 € MUDr. Róbert Špirec Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
30. Máj 2024
Zmluva o dielo
98/2024
0,00 € Renova plastic s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 273610
87/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 273640
88/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 278410
89/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2711270
90/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 573300
91/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 273430
92/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 271150
93/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2712950
94/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2713460
95/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2761039
96/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 273600
97/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
27. Máj 2024
Dodatok č.7 k Zmluve o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia
86/2024
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Trnava Nemocnica Alexandra Wintera n. o.