Centrálny register zmlúv

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2024
Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
069/2024/TVK
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. RV 3, s.r.o.
16. Júl 2024
Zmluva o obstaraní reklamy a propagácii
066/2024/TVK
1 500,00 € Občianske združenie FS Selčan a Selčanka Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
15. Júl 2024
Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií
065/2024/TVK
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. RV 3, s.r.o.
15. Júl 2024
Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
064/2024/TVK
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. RV 3, s.r.o.
12. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 02/2024/SŽG
068/2024/TVK
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Železnice Slovenskej republiky
8. Júl 2024
Zmluva o obstaraní reklamy a propagácii
063/2024/TVK
5 500,00 € POHODA FESTIVAL, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
4. Júl 2024
Zmluva o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry
062/2024/TVK
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Trenčianske Jastrabie
1. Júl 2024
Zmluva o obstaraní reklamy a propagácii
061/2024/TVK
3 000,00 € Peter Hledík B A R O K F I L M Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
27. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 060/2024/TVK
060/2024/TVK
379 815,74 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
27. Jún 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
059/2024/TVK
64 890,00 € MIM, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
27. Jún 2024
Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
037/2024/TVK
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Škoda Vladimír, Ing. Škoda Marcel
26. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 052/2024/TVK
052/2024/TVK
73 779,00 € VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
24. Jún 2024
Zmluva o obstaraní reklamy a propagácii
045/2024/TVK
2 000,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
19. Jún 2024
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 2024/11
058/2024/TVK
280,00 € SIAD Slovakia spol. s r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
19. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
055/2024/TVK
0,00 € Slovanet, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
19. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
056/2024/TVK
0,00 € BSC Line s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
19. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
057/2024/TVK
0,00 € U-system Slovakia s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
17. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 049/2024/TVK
049/2024/TVK
44 470,00 € Fontana R, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
13. Jún 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 048/2024/TVK
048/2024/TVK
404 145,00 € MARINER plus, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
13. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 051/2024/TVK
051/2024/TVK
818 647,30 € Aarsleff Hulín s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.