Centrálny register zmlúv

Materiálovotechnologická Fakulta so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
349/2023/305542232
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Osifová Soňa
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
348/2023/305541905
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Hodas Fabian
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
347/2023/305541547
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Pecková Lucia
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
346/2023/305541454
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Tomášová Lucia
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
345/2023/305541299
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Zbončáková Natália
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
344/2023/305541145
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Zahatlanová Barbora
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
343/2023/305540972
73,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Dekaliuk Anastasia
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
342/2023/305540273
73,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Mykhailovskyi Vladyslav
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
352/2023/305542918
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Komada Andrej
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
353/2023/305543019
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Martišek Michal
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
351/2023/305542514
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Želizňaková Gabriela
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
354/2023/305543081
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Maco Jakub
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
355/2023/305543190
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Škoda Simon
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
356/2023/305543308
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Jarovičová Lucia
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
357/2023/305543415
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Hrnčíková Monika
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
358/2023/305543518
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Bednárová Lucia
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
365/2023/305544977
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Bazgerová Veronika
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
364/2023/305544907
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Mrvová Tatiana
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
363/2023/305544838
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Matúšová Ivana
13. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
362/2023/305544083
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Mlčochová Laura