Centrálny register zmlúv

Materiálovotechnologická Fakulta so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 449/2020/211107015
449/2020/216634349
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Sedlák Daniel
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 689/2020/211716543
689/2020/216634351
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Dedík Martin
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 669/2020/211714259
669/2020/216634367
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Rubaninský Nikolas
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 240/2020/210673311
240/2020/216634347
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Beťko Lukáš
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 732/2020/211723157
732/2020/216634356
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Ukropec Martin
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 862/2020/211808912
862/2020/216634341
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Jirkovský Martin
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 404/2020/211019834
404/2020/216634356
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Lengyelová Alexandra
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 1030/2020/212155906
1030/2020/216634341
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Šrámek Michal
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 1068/2020/212240126
1068/2020/216634374
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Olejárová Daria
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 808/2020/211798803
808/2020/216634369
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Ngová Mária
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 547/2020/211281225
547/2020/216634375
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Knotková Martina
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 94/2020/210515108
94/2020/216634382
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Podhradská Petra
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 687/2020/211716382
687/2020/216634381
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Chaláni Martin
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 538/2020/211277970
538/2020/216634375
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Vatrtová Laura
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 1098/2020/212405766
1098/2020/216634350
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Ševcech Šimon
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 426/2020/211032435
426/2020/216634367
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Sobota Ľuboš
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 401/2020/211018149
401/2020/216634372
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Mičianová Katarína
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 563/2020/211539442
563/2020/216634356
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Janček Martin
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.:
8/2020/216634355
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Oroszlány Richard
12. November 2020
Dodatok o ubytovaní k zmluve č.: 494/2020/211190610
494/2020/216634352
0,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Tóth Tomáš