Centrálny register zmlúv

Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní technickej služby
2024/003
125,00 € Milan Potočný Mipos PC s.r.o Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
8. Január 2024
servisná zmluva 2024/2
2024/2
90,00 € Milan Potočný Mipos PC s.r.o Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
22. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
R11/500038429/1.7.2023-31.12.2024
150,00 € ZSE Energia a.s. Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
15. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
14/02/2023/04
8,50 € REVEZ Nitra s.r.o Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
8499/2019
0,00 € Magna energia a.s Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
258/2022
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
Zmluva o prenájme a kúpe prenajatej veci
125/20
0,00 € Grand Gastro Catering s.r.o Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
Nájomná zmluva
210046 - 02/f/SA
0,00 € Fanit s.r.o Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlky
1112358
0,00 € Energie2 a.s. Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
Zmluva o kontrolnej činnosti
79/20
0,00 € EKOTEC s.r.o Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
1/2020
0,00 € Coop jednota spotrebné družstvo Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2/2020
0,00 € Adamova akadémia o.z Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
303/2020
0,00 € mesto šaľa Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní technickej služby
2022/008
0,00 € Milan Potočný Mipos PC s.r.o Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
servisná zmluva
2023/2
0,00 € Milan Potočný Mipos PC s.r.o Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
dohoda o ukončení dohody
1/2021
0,00 € mesto šaľa Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
dohoda o spolupráci
1.1/2021
0,00 € mesto šaľa Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1/2014
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
01177
0,00 € j2-net Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
Zmluva o dielo
R_01892/2008
0,00 € Ives, organizácia pre informatiku verejnej správy Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa