Centrálny register zmlúv

SABYT, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke č. 9912/01/2024
9912/01/2024
0,00 € Mesto Sabinov Jurčenková Adriána
26. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 60/01/01/2024
60/01/01/2024
0,00 € Mesto Sabinov Horváth Róbert
22. Február 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke č. 60/01/01/2024
60/01/01/2024
0,00 € Mesto Sabinov Horváth Róbert
8. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 60/03/20/2023
60/03/20/2023
0,00 € Mesto Sabinov Dujčáková Miroslava
8. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 9912/15/2023
9912/15/2023
0,00 € Mesto Sabinov Čekanová Sára
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 3/50/1/2024
3/50/1/2024
0,00 € Mesto Sabinov Ferko Július
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 43/06/2024
43/06/2024
0,00 € Mesto Sabinov Kalaš Ján
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 43/13/2024
43/13/2024
0,00 € Mesto Sabinov Godla Roman, Godlová Anna
4. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 9910/16/2023-2
9910/16/2023-2
0,00 € Mesto Sabinov Matúš Janiga
4. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 60/04/12/2023
60/04/12/2023
0,00 € Mesto Sabinov Magdaléna Dudová
11. December 2023
Dohoda o finančnej zábezpeke č. 60/03/20/2023
60/03/20/2023
0,00 € Mesto Sabinov Dujčáková Miroslava
11. December 2023
Dohoda o finančnej zábezpeke č. 9912/15/2023
9912/15/2023
0,00 € Mesto Sabinov Čekanová Sára
29. November 2023
Dohoda o finančnej zábezpeke č. 9910/16/2023-2
9910/16/2023-2
0,00 € Mesto Sabinov Matúš Janiga
29. November 2023
Dohoda o finančnej zábezpeke č. 60/04/12/2023
60/04/12/2023
0,00 € Mesto Sabinov Magdaléna Dudová
21. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 9910/01/2023
9910/01/2023
0,00 € Mesto Sabinov Anna Božiková
21. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 9910/02/2023
9910/02/2023
0,00 € Mesto Sabinov Patrik Janiga
21. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 9910/02/2023
9910/02/2023
0,00 € Mesto Sabinov Michal Birčák
21. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 9910/03/2023
9910/03/2023
0,00 € Mesto Sabinov Marek Foldyna
21. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 9910/04/2023
9910/04/2023
0,00 € Mesto Sabinov Adam Smrek
21. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 9910/05/2023
9910/05/2023
0,00 € Mesto Sabinov Jaroslav Krajník