Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2019
Dohoda č. 19/24/054/4 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto
24/4/§54-PZ/2019
13 975,32 € TIVEL,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Január 2019
Dohoda č. 19/24/054/3 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto
24/3/§54-PZ/2019
13 975,32 € ES-PRO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Október 2019
Dohoda č. 19/24/054/36 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto
24/19/054/36
13 975,32 € Súkromná materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. November 2019
D O H O D A číslo: 19/24/054/40 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
24/19/24/054/40
13 975,32 € Bonum Salutem, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. November 2019
D O H O D A číslo: 19/24/054/41 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
24/19/24/054/41
13 975,32 € Naureus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. November 2019
D O H O D A číslo: 19/24/054/39 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
24/19/24/054/39
13 975,32 € Coriolis, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Máj 2016
Dohoda č. 17/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest
24/17/2016/54-CzKN
13 880,31 € Jarmila Veselovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
31. Máj 2016
Dohoda č. 19/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest
24/19/2016/54-CzKN
Doplnená
13 880,31 € HYDRO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
14. Jún 2016
Dohoda č. 30/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest
24/30/2015/54-CzKN
13 880,31 € MEDIANA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
14. Jún 2016
Dohoda č. 29/2016/§54- CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytváriania pracovných miest
24/29/2016/54-CzKN
13 880,31 € International Trading Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
11. Apríl 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
24/06/59/2013/NP
13 871,04 € MS BROS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
16. December 2020
D O H O D A č. 20/24/54X/36 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
20/24/54X/36
13 735,14 € Ing. Adriána Trangošová - ADRIA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Október 2019
Dohoda č. 19/24/054/34 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto
24/19/054/34
13 709,28 € JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13. Máj 2021
D O H O D A číslo: 20/24/53G/4 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/53G/4
13 706,42 € Agrofarma Hrboltová, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku
24/2023/1
13 488,00 € COMPASS TOGETHER, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Apríl 2014
Dohoda číslo 22 /§ 52/2014/ ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
24/22/52/2014/SR
Doplnená
13 430,40 € MESTO Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
8. Jún 2021
D O H O D A číslo: 21/24/53G/8 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/053G/8
13 428,49 € Sliačanské Obecné Služby, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Jún 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/24/054/32
13 340,16 € Obec Likavka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
4. Marec 2019
Dohoda č.19/24/060/11 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/19/24/060/11
13 303,60 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
14. Marec 2019
Dohoda č.19/24/060/48 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/19/24/060/48
13 303,60 € MEDIANA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok