Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/24/060/1
15 818,24 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
23. Apríl 2020
Zmluva č. 1/2020 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzavretá v súlade s ustanoveniami § 89d ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a soc
Zmluva č. 1/2020
15 675,00 € Kľúč, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Marec 2015
Dohoda č. 11/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
27/11/2015/54-VZ
15 667,55 € Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. Február 2016
DOHODA č. 9/§51a/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
24/9/51a/2016
15 462,00 € FRASTAJ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
17. December 2013
Dohoda č. 2 / § 50j/NS 2013/NP VAOTP SR - 3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
24/2/50j/NS2013/NPVAOTPSR-3
15 311,52 € Liptovské Sliače Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
3. Január 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/ 2004 Z.z. o službách zamestnanosti
24/9/59/2012/NP
15 141,72 € Stopka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Jún 2013
Dodatok č.1/2013 k dohode č. 9/§59/2012/ŠR zo dňa 21.12.2012 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dodatok č.1/2013 k dohode č. 9/§59/2012/ŠR zo dňa 21.12.2012
15 141,72 € Stopka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
14. Október 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/24/53G/18
15 027,36 € Sliačanské Obecné Služby, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. September 2016
Dohoda č. 33/2016/§ 54 –ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov
24/33/2016/§ 54 –ŠnZ
14 958,03 € Obec Valaská Dubová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Marec 2015
Dohoda č. 3/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
24/3/2015/54-VZ
14 898,05 € Obec Liptovská Lúžna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
23. Február 2021
Dohoda č.21/24/060/3 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/060/3
14 817,80 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Október 2020
D O H O D A č. 20/24/54X/2 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 1
20/24/54X/2
14 672,88 € BAUMAT SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
2. November 2020
D O H O D A č. 20/24/54X/13 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 1
20/24/54X/13
14 672,88 € Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
7. December 2020
D O H O D A č. 20/24/54X/25 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
20/24/54X/25
14 672,88 € S5 company, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
7. December 2020
D O H O D A č. 20/24/54X/24 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
20/24/54X/24
14 672,88 € ADRIA company, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20. December 2017
Dohoda č.7/§59/2017/NP podpora ZP-2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
24/7/59/2017
14 661,60 € Stopka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Apríl 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/24/53G/11
14 631,90 € RENOP, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
17. December 2013
Dohoda č. 15/XXI/A/2013/§ 54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXI/A
24/15/XXI/A/2013/54
14 463,12 € OZO – RECYCLING, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
17. December 2013
Dohoda č. 13/§ 59/2013/ NP VAOTP SR-3 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
24/13/59/2013/NPVAOTPSR-3
14 463,12 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
3. Marec 2020
Dohoda č.20/24/060/17 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/060/17
14 385,20 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok