Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2020
Dohoda č. 20/24/50J/3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
20/24/50J/3
16 906,32 € Obec Komjatná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Marec 2016
D O H O D A č. 4/2016/§ 54 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov
24/4/2016/§ 54 - ŠnZ
16 846,96 € Obec Lúčky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
23. Marec 2021
D o h o d a č. 21/24/060/50 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/060/50
16 669,96 € Športový klub stolného tenisu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/16/XXI/2013/54/PS
16 435,44 € JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Marec 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/17/XXI/2013/54/PS
16 435,44 € RENOST, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Marec 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/20/XXI/2013/54/PS
16 435,44 € Vladimír Zelník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
4. Apríl 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/18/XXI/2013/54/PS
16 435,44 € Wood Working, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
2. Júl 2013
Dohoda č. 35/XXI/2013/§54/PS o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
24/35/XXI/2013/54/PS
16 435,44 € VOPA spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
10. Apríl 2014
Dohoda č. 01/XXI/2014/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
24/01/XXI/2014/54
16 435,44 € U PLTNÍKA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Marec 2016
Dohoda č. 04/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP “Cesta z kruhu nezamestnanosti“
24/04/2016/54-CzKN
Doplnená
16 426,38 € ViaVitae, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
11. Júl 2016
Dohoda č. 41/2016/§54- CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest
24/41/2016/54-CzKN
Doplnená
16 426,38 € Automatex, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Október 2016
Dohoda č. 69/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP “Cesta z kruhu nezamestnanosti“
24/69/2016/54-CzKN
Doplnená
16 426,38 € GALMM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Jún 2013
Dohoda č. 7 / § 50j/NS 2013/NP VAOTP SR - 2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24/7/50j/NS 2013/NP VAOTP SR - 2
16 405,20 € Liptovské Sliače Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20. December 2017
Dohoda č.8/§59/2017/NP Podhora ZP-2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného
24/8/59/2017
16 386,48 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Júl 2013
Dohoda č. 10/§50/PS/2013/NP VAOTP SR - 2 poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
24/10/50/PS/2013/NP_VAOTP_SR-2
16 354,08 € Europetrol, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
5. Máj 2015
Dohoda č. 20/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
24/20/52/2015/ŠR
16 346,40 € MESTO Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
10. Máj 2013
Dodatok č. 2/ 2013 k Dohode č. 02/50-NS/2013/NP zo dňa 15.02.2013 a k Dodatku č. 1/2013 zo dňa 26.02.2013 o poskytnutí príspevku na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Dodatok č. 2/ 2013 k Dohode č. 02/50-NS/2013/NP
16 096,29 € SENIRES n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Jún 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/24/054/20
16 003,08 € OBEC VALASKÁ DUBOVÁ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
24. Marec 2017
Dohoda č. 05/§51a/2017 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravideľne platenom zamestnaní
24/05/51a/2017
Doplnená
15 948,00 € RENOST - kolieska & castors, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. December 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa
24/7/59/2016
15 887,28 € Univerzitné pastoračné centrum Jana Vojtašáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok