Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Júl 2013
Dohoda č. 07/XX/2013/§54 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XX
24/07/XX/2013/54
Doplnená
20 744,30 € LIKAVA – centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. November 2020
D O H O D A číslo: 20/24/53G/4 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/053G/4
20 498,91 € MEDIANA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2018
D o h o d a č.18/24/060/71 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a d
24/18/24/060/71
Doplnená
20 321,97 € Stopka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Január 2021
D o h o d a č. 21/24/059/1 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/059/1
20 270,64 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
1. Apríl 2020
Dohoda č.20/24/060/64 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/060/64
20 211,64 € TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Júl 2015
DOHODA č. 27/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
24/27/51a/2015/ŠR
Doplnená
20 112,00 € FRASTAJ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
24. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/24/060/52
19 772,80 € TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
9. Apríl 2014
Dohoda o zabezpečení poradenskej činnosti/vzdelávania a prípravy pre trh práce (ďalej len „PČ/VzPrTP“) číslo: 01/ PČ/ VzPrTP/ 2014
24/01/PC/VzPrTP/ 2014
19 728,00 € TM Consulting, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
23. September 2020
Dohoda č.20/24/59/7 poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
20/24/059/7
19 678,80 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Október 2016
Dohoda č. 8/§ 50j/NS 2016/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
24/8/§ 50j/NS 2016/ŠR
Doplnená
19 675,35 € Obec Likavka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
9. Apríl 2014
Dohoda o zabezpečení poradenskej činnosti/vzdelávania a prípravy pre trh práce (ďalej len „PČ/VzPrTP“) číslo: 02/ PČ/VzPrTP/2014
24/02/PC/VzPrTP/2014
19 440,00 € EDITION, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18. November 2020
Dohoda č. 20/24/54X/17 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2
20/24/54X/17
19 339,02 € Senires n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Jún 2016
Dohoda č. 21/2016/§ 54 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov
24/21/2016/§ 54 - ŠnZ
Doplnená
18 923,80 € Obec Liptovské Sliače Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/20
18 836,16 € Touch&Speech n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/36
18 836,16 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/34
18 836,16 € Športový klub stolného tenisu Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/50
18 836,16 € TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Október 2015
DOHODA č. 7/2015/§ 54 -ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/7/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
18 687,76 € Obec Bešeňová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Október 2015
DOHODA č. 11/2015/§ 54 -ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/11/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
18 687,76 € Obec Komjatná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
15. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/24/059/9
18 534,72 € RS-PROFI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok