Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/07/XXI/2013/54/PS
21 913,92 € LUSJA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/32/XXI/2013/54/PS
21 913,92 € LKU trade, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
4. November 2013
Dohoda č.06/XXI/A/2013/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest -2 “
24/06/XXI/A/2013/54
21 913,92 € FRASTAJ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20. August 2021
D O H O D A číslo: 21/24/53G/10 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/053G/10
21 856,19 € Sliačanské Obecné Služby, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Január 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/24/059/1
21 639,36 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/24/060/51
Doplnená
21 395,04 € TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Apríl 2020
Dohoda č. 20/24/060/72 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/060/72
21 290,55 € Ľupčianka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. September 2017
Dohoda č. 17/§ 50j/PS 2017/NP PZ VAOTP-3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
24/17/§ 50j/PS 2017/NP PZ VAOTP-3
21 132,90 € TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Marec 2015
Dohoda č. 5/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
24/5/2015/54-VZ
21 011,17 € Obec Likavka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
19. December 2013
Zmluva c. 04/2013 o poskytovani upratovacich a cistiacich sluiieb
24/04/2013
Doplnená
20 749,23 € Mgr. Dana Vajdova - ESPRESSO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Júl 2013
Dohoda č. 07/XX/2013/§54 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XX
24/07/XX/2013/54
Doplnená
20 744,30 € LIKAVA – centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. November 2020
D O H O D A číslo: 20/24/53G/4 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/053G/4
20 498,91 € MEDIANA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2018
D o h o d a č.18/24/060/71 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a d
24/18/24/060/71
Doplnená
20 321,97 € Stopka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Január 2021
D o h o d a č. 21/24/059/1 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/059/1
20 270,64 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
1. Apríl 2020
Dohoda č.20/24/060/64 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/060/64
20 211,64 € TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Júl 2015
DOHODA č. 27/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
24/27/51a/2015/ŠR
Doplnená
20 112,00 € FRASTAJ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
24. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/24/060/52
19 772,80 € TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
9. Apríl 2014
Dohoda o zabezpečení poradenskej činnosti/vzdelávania a prípravy pre trh práce (ďalej len „PČ/VzPrTP“) číslo: 01/ PČ/ VzPrTP/ 2014
24/01/PC/VzPrTP/ 2014
19 728,00 € TM Consulting, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
23. September 2020
Dohoda č.20/24/59/7 poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
20/24/059/7
19 678,80 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Október 2016
Dohoda č. 8/§ 50j/NS 2016/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
24/8/§ 50j/NS 2016/ŠR
Doplnená
19 675,35 € Obec Likavka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok