Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2020
D O H O D A číslo: 20/24/054/60 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
20/24/054/60
Doplnená
23 368,20 € Naureus, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
11. November 2020
Dohoda č. 20/24/54X/16 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2
20/24/54X/16
23 324,76 € LIKAVA - centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Október 2013
Zmluva o dielo c. 2/2013 uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona c. 513/1991 Zb.
24/2/2013
23 322,72 € LIBETO a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18. December 2014
Dohoda č. 6/§ 59/2014/ ŠR
24/6/59/2014/SR
23 319,48 € Stopka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
8. August 2014
Zmluva o dielo č. 6/2014 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
24/6/2014
23 196,00 € Tibor Feketík SLOVEKON Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Október 2013
Zmluva o dielo c. 1/2013 uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona c. 513/1991 Zb.
24/1/2013
22 775,45 € LIBETO a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
17. December 2013
Dohoda č. 12/§ 59/2013/ NP VAOTP SR-3 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
24/12/59/2013/NPVAOTPSR-3
Doplnená
22 709,64 € Stopka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13. Marec 2024
Dohoda č. 24/24/054/2
24/24/054/2
22 500,00 € Mesto Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Marec 2015
Dohoda č. 10/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
24/10/2015/54/VZ
22 147,76 € TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Január 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/07/XXI/2013/54/PS
21 913,92 € LUSJA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/32/XXI/2013/54/PS
21 913,92 € LKU trade, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
4. November 2013
Dohoda č.06/XXI/A/2013/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest -2 “
24/06/XXI/A/2013/54
21 913,92 € FRASTAJ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20. August 2021
D O H O D A číslo: 21/24/53G/10 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/053G/10
21 856,19 € Sliačanské Obecné Služby, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Január 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/24/059/1
21 639,36 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/24/19B/10
21 411,31 € MEDIANA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/24/060/51
Doplnená
21 395,04 € TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Apríl 2020
Dohoda č. 20/24/060/72 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/060/72
21 290,55 € Ľupčianka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. September 2017
Dohoda č. 17/§ 50j/PS 2017/NP PZ VAOTP-3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
24/17/§ 50j/PS 2017/NP PZ VAOTP-3
21 132,90 € TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Marec 2015
Dohoda č. 5/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
24/5/2015/54-VZ
21 011,17 € Obec Likavka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
19. December 2013
Zmluva c. 04/2013 o poskytovani upratovacich a cistiacich sluiieb
24/04/2013
Doplnená
20 749,23 € Mgr. Dana Vajdova - ESPRESSO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok