Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2020
Dohoda číslo 20/24/53G/1 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/053G/1
24 814,47 € KZO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Október 2020
D O H O D A číslo: 20/24/54X/5 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2
20/24/54X/5
24 598,62 € ViaVitae, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
3. November 2020
D O H O D A číslo: 20/24/54X/9 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2
20/24/54X/9
24 598,62 € Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor v Ružomberku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Október 2020
D O H O D A číslo: 20/24/54X/11 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2
20/24/54X/11
24 345,54 € Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Január 2016
Dohoda č. 01/2016/§54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
24/01/2016/54-PZ
23 925,52 € Jozef Tkáčik - CAFE EFEKT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/24/060/56
23 917,53 € Ľupčianka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
5. September 2016
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
24/479/124/2016
Doplnená
25 696,64 € SLOVMONT, družstvo, Ul. Sv. Anny 1, 0,34 01 Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. September 2016
Dohoda č. 31/2016/§ 54 –ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov
24/31/2016/§ 54 –ŠnZ
23 698,40 € Trojlístok – centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Apríl 2016
Dohoda č. 8/2016/§ 54 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54
24/8/2016/54-ŠnZ
23 654,75 € Obec Švošov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
31. Január 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/24/059/1
23 414,64 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. Október 2015
DOHODA č. 5/2015/§ 54 -ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/5/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
23 402,45 € Obec Lisková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. August 2020
D O H O D A číslo: 20/24/054/65 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
20/24/054/65
Doplnená
23 368,20 € Súkromná materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
31. August 2020
D O H O D A číslo: 20/24/054/60 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
20/24/054/60
Doplnená
23 368,20 € Naureus, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
11. November 2020
Dohoda č. 20/24/54X/16 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2
20/24/54X/16
23 324,76 € LIKAVA - centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Október 2013
Zmluva o dielo c. 2/2013 uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona c. 513/1991 Zb.
24/2/2013
23 322,72 € LIBETO a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18. December 2014
Dohoda č. 6/§ 59/2014/ ŠR
24/6/59/2014/SR
23 319,48 € Stopka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
8. August 2014
Zmluva o dielo č. 6/2014 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
24/6/2014
23 196,00 € Tibor Feketík SLOVEKON Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Október 2013
Zmluva o dielo c. 1/2013 uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona c. 513/1991 Zb.
24/1/2013
22 775,45 € LIBETO a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
17. December 2013
Dohoda č. 12/§ 59/2013/ NP VAOTP SR-3 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
24/12/59/2013/NPVAOTPSR-3
Doplnená
22 709,64 € Stopka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Marec 2015
Dohoda č. 10/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
24/10/2015/54/VZ
22 147,76 € TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok