Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/24/060/47
27 813,48 € Ľupčianka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Máj 2021
D O H O D A číslo: 20/24/53G/7 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/053G/7
27 412,84 € VO VILE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
3. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
25/XXI/2013/54/PS
27 392,40 € GALMM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
31. Október 2013
Dohoda č. 02/XXI/A/2013/§ 54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest -2 “ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z.
24/02/XXI/A/2013/54
27 392,40 € RENOST – kolieska & castors, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Október 2020
D O H O D A číslo: 20/24/53G/2 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/53G/2
26 972,25 € MEDIANA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
3. Január 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
24/2/56a/2012/NP
26 429,76 € Stopka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
15. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/24/059/1
25 767,84 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Január 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
24/02/50a/PS/2013/NP
25 080,00 € FRASTAJ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. September 2020
Dohoda číslo 20/24/53G/1 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/053G/1
24 814,47 € KZO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Október 2020
D O H O D A číslo: 20/24/54X/5 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2
20/24/54X/5
24 598,62 € ViaVitae, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
3. November 2020
D O H O D A číslo: 20/24/54X/9 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2
20/24/54X/9
24 598,62 € Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor v Ružomberku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Október 2020
D O H O D A číslo: 20/24/54X/11 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2
20/24/54X/11
24 345,54 € Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Január 2016
Dohoda č. 01/2016/§54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
24/01/2016/54-PZ
23 925,52 € Jozef Tkáčik - CAFE EFEKT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/24/060/56
23 917,53 € Ľupčianka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
5. September 2016
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
24/479/124/2016
Doplnená
25 696,64 € SLOVMONT, družstvo, Ul. Sv. Anny 1, 0,34 01 Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. September 2016
Dohoda č. 31/2016/§ 54 –ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov
24/31/2016/§ 54 –ŠnZ
23 698,40 € Trojlístok – centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Apríl 2016
Dohoda č. 8/2016/§ 54 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54
24/8/2016/54-ŠnZ
23 654,75 € Obec Švošov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
31. Január 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/24/059/1
23 414,64 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. Október 2015
DOHODA č. 5/2015/§ 54 -ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/5/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
23 402,45 € Obec Lisková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. August 2020
D O H O D A číslo: 20/24/054/65 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
20/24/054/65
Doplnená
23 368,20 € Súkromná materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok