Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/24/059/2
10 397,52 € CARTA Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
10. December 2019
Dohoda č. 19/24/059/8 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa
24/19/24/059/8
Doplnená
10 376,76 € Stopka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Február 2016
DOHODA č. 10/§51a/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
24/10/51a/2016
10 308,00 € Ing. Stanislav Sokol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Júl 2016
DOHODA č. 26/§51a/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
24/26/51a/2016
10 308,00 € Ladislav Záchej - MAVERICK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
11. Jún 2014
Zmluva č. 3 / 2014 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
24/3/2014
10 273,00 € Kľúč, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Apríl 2014
Dohoda č. 9/ § 50j/NS 2014/ ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
24/9/50j/NS2014/ŠR
Doplnená
10 260,27 € Obec Liptovské Sliače Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
24. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/24/054/21
10 221,12 € Obec Valaská Dubová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
9. Apríl 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chráneného pracoviska
24/07/56/2013/NP
Doplnená
10 149,50 € Mesto Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. Apríl 2021
D o h o d a č. 21/24/059/3 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/059/3
10 135,32 € Aleš Rauš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
10. August 2021
D o h o d a č. 21/24/059/5 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/059/5
10 135,32 € Aleš Rauš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
21. December 2021
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
21/24/059/7
10 135,32 € Dagmar Pepuchová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20. December 2018
Dohoda č. 18/24/50J/21 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
24/18/24/50J/21
Doplnená
10 105,02 € Obec Liptovská Osada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Január 2019
Dohoda č. 19/24/50J/1 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
24/19/24/50J/1
10 105,02 € Obec Ludrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Február 2019
Dohoda č. 19/24/50J/3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
24/19/24/50J/3
10 105,02 € Obec Lisková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Máj 2015
Dohoda č. 24/§51a/205 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
24/24/51a/2015
10 056,00 € EKOLOGIS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Máj 2015
Dohoda č. 23/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
24/23/51a/2015
10 056,00 € TMD SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
7. Júl 2015
DOHODA č. 25/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
24/25/51a/2015
10 056,00 € SR SOLAR SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Júl 2015
DOHODA č. 28/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
28/§51a/2015/ŠR
10 056,00 € VOPA, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20. Jún 2023
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2023/84586
9 898,04 € Lýdia Šprlák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. Marec 2019
Dohoda č. 19/24/060/41 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/19/24/060/41
9 893,16 € Stopka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok