Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. September 2013
Dohoda č. 45/XXI/2013/§54/PS o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI
24/45/XXI/2013/54/PS
Doplnená
10 956,96 € Ladislav Záchej - MAVERICK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
31. Október 2013
Dohoda č. 12/XXI/A/2013/§ 54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest -2 “ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z.
24/12/XXI/A/2013/54
10 956,96 € CALIFORNIA PUB, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
31. Október 2013
Dohoda č. 09/XXI/A/2013/§ 54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest -2 “ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z.
24/09/XXI/A/2013/54
10 956,96 € RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18. November 2013
Dohoda č. 11/XXI/A/2013/§ 54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest -2 “
24/11/XXI/A/2013/54
10 956,96 € Infinity, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
31. Marec 2014
Dohoda č. 02/XXI/2014/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
24/02/XXI/2014/54
Doplnená
10 956,96 € BLESK & MLB, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
21. Január 2016
Dohoda č. 10 /§ 52a/2016/ ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
24/10/52a/2016/ŠR
Doplnená
10 858,15 € Obec Komjatná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. December 2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/24/059/13
10 819,72 € Dagmar Pepuchová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Január 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/24/059/3
10 819,68 € ČAPICA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Jún 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/24/059/6
10 819,68 € ČAPICA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. Február 2018
Dohoda č. 18/24/50J/1 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
24/18/24/50J/1
10 805,04 € Obec Liptovské Sliače Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Apríl 2020
Dohoda č. 20/24/060/69 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/060/69
10 788,84 € Ľupčianka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
11. Máj 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/24/53G/12
Doplnená
10 677,33 € ČAPICA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Máj 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/24/53G/14
Doplnená
10 677,33 € VO VILE, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Marec 2017
Dohoda č. 07/§51a/2017 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravideľne platenom zamestnaní
24/07/51a/2017
Doplnená
10 632,00 € Čierny kameň, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Máj 2016
DOHODA č. 19/§51a/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
24/19/51a/2016
10 630,08 € Vladimíra Vajdová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
15. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/24/059/7
10 623,62 € Marta Sameková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Marec 2019
Dohoda č. 19/24/054/16 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto
24/16/§54-PZ/2019
10 545,60 € ByPo, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Júl 2016
Dohoda č. 24/2016/§ 54 –ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54
24/24/2016/§ 54 –ŠnZ
10 496,20 € Obec Ludrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Október 2016
Dohoda č. 11/§ 50j/NS 2016/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
24/11/§ 50j/NS 2016/ŠR
Doplnená
10 493,52 € Obec Liptovská Lúžna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
24. Apríl 2015
Dohoda č. 14/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
24/14/2015/54-VZ
10 482,80 € Obec Valaská Dubová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok