Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2020
Dohoda č. 20/24/060/52 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/060/52
11 401,13 € Stopka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Október 2020
D O H O D A č. 20/24/54X/6 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 1
20/24/54X/6
Doplnená
5 696,52 € Beťkoprojekt, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Apríl 2016
Dohoda č. 09/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP “Cesta z kruhu nezamestnanosti“
24/09/2016/54-CzKN
11 334,24 € Ľuboš Šimún Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. Október 2023
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2023/136494
11 276,64 € Shisha Chill, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
11. December 2015
Dohoda č. 35/§52/2015/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
24/35/52/2015/ŠR
Doplnená
11 187,00 € Mesto Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. Marec 2021
D o h o d a č. 21/24/060/40 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/060/40
11 113,32 € Ľupčianka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. August 2015
Dohoda č. 9/§ 50j/NS 2015/ ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/9/§50j/NS 2015/ŠR
Doplnená
11 097,00 € Školský internát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. Marec 2024
Dohoda č. 24/24/059/6 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
24/24/059/6
11 075,69 € Alena Kubíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
3. Apríl 2020
Dohoda č. 20/24/060/61 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/060/61
11 064,78 € MEDIANA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
2. Jún 2017
Zmluva č. 3/ 2017 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzavretá v súlade s ustanoveniami § 89 ods. 15 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z.
24/01/2017/SPO
11 000,00 € Kľúč, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. November 2016
Dohoda č. 19/§ 52/2016/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
24/19/§ 52/2016/ŠR
Doplnená
10 995,60 € Mesto Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. Február 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/11/XXI/2013/54/PS
10 956,96 € GEJDÁK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/14/XXI/2013/54_PS
10 956,96 € FRASTAJ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/13/XXI/2013/54/PS
10 956,96 € Katolícka univerzita v Ružomberku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Marec 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/15/XXI/2013/54/PS
10 956,96 € ADRIA fashion, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
6. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/23/XXI/2013/54/PS
10 956,96 € Jaroslav Macko Elektromont Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
7. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/28/XXI/2013/54/PS
10 956,96 € LUMARK tech s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
31. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/29/XXI/2013/54/PS
10 956,96 € PAPA´S, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
31. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/34/XXI/2013/54/PS
Doplnená
10 956,96 € RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
3. September 2013
Dohoda č. 45/XXI/2013/§54/PS o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI
24/45/XXI/2013/54/PS
Doplnená
10 956,96 € Ladislav Záchej - MAVERICK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok