Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2018
D o h o d a č.18/24/060/101 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a
24/18/24/060/101
Doplnená
12 505,84 € Senires, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. Marec 2018
D o h o d a č.18/24/060/109 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
24/18/24/060/109
Doplnená
12 505,84 € MEDIANA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
23. Október 2014
Dohoda číslo 45 /§ 52/2014/ ŠR
24/45/52/2014/SR
Doplnená
12 496,20 € MESTO Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Apríl 2015
D O H O D A č. 15/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestn
15/2015/§54-VZ
12 462,25 € Obec Liptovské Sliače Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Október 2020
D O H O D A č. 20/24/54X/12 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 1
20/24/54X/12
12 411,36 € Jozef Tkáčik - CAFE EFEKT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
4. December 2020
D O H O D A č. 20/24/54X/21 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 1
20/24/54X/21
12 386,64 € SR Solar SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
10. November 2020
Dohoda č. 20/24/54X/10 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2
20/24/54X/10
12 299,31 € Obec Liptovská Osada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
7. Jún 2016
Dohoda č.23/2016/§ 54 – CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“
24/23/2016/§54-CzKN
12 286,40 € Liptovská potravinárska spoločnosť, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. August 2019
Dohoda č. 19/24/50J/14 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
24/19/24/50J/14
12 125,88 € Spojená škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. August 2015
Dohoda č. 10/§ 50j/NS 2015/ ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/10/§50j/NS 2015/ŠR
Doplnená
12 096,00 € Obec Liptovské Sliače Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Jún 2017
Dohoda č. 22/§50/PS/2017/NP PZ VAOTP - 2 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
24/22/50/PS/2017
Doplnená
12 021,84 € BARKOV, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Marec 2015
DOhoda č. 2/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
24/2/2015/54-VZ
11 918,44 € Obec Lúčky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Marec 2015
Dohoda č. 8/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
24/8/2015/54-VZ
11 918,44 € Obec Ivachnová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
11. December 2013
Dohoda č. 21 /§ 50/PS/2013/NP VAOTP SR - 3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 Z. z.
24/21/50/PS/2013/NPVAOTPSR-3
11 862,96 € SCP – PSS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. Október 2015
Dohoda č. 33/§52/2015/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
24/33/52/2015/ŠR
Doplnená
11 808,00 € Mesto Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
2. December 2020
D O H O D A č. 20/24/54X/19 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 1
20/24/54X/19
11 721,84 € PIKADA gastro s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. September 2017
Dohoda č. 28/2017/§54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
24/28/2017/54-PZ
11 707,66 € Základná škola s Materskou školou Komjatná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
7. December 2020
D O H O D A č. 20/24/54X/29 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
20/24/54X/29
11 680,32 € Montessori jasličky n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Marec 2021
D o h o d a č. 21/24/060/53 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/060/53
Doplnená
11 607,24 € TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18. August 2017
D o h o d a č.1/§56/2017/NP Podpora ZP-2 podľa § 56
24/1/56/2017/NP
11 490,00 € GIRLANDO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok