Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/24/19B/7
46 213,20 € FOXXX GROUP, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
10. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/26/XXI/2013/54/PS
Doplnená
43 827,84 € LEONTEUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
24. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/24/53G/2 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/053G/2
40 007,88 € KZO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Január 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/08/XXI/2013/54/PS
Doplnená
38 349,36 € GALMM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
7. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/24/53G/4
Doplnená
36 382,02 € ČAPICA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/24/53G/10
36 382,02 € VO VILE, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. November 2015
DOHODA č. 14/2015/§ 54 -ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/14/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
31 087,63 € Obec Liptovské Sliače Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
16. Apríl 2013
Dodatok č.1 k Dohode č. 16/XXI/2013/§54/PS zo dňa 20.03.2013 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
Dodatok č.1/2013 k Dohode č. 16/XXI/2013/54/PS
30 987,72 € JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
14. September 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/24/53G/17
30 233,31 € FOXXX GROUP, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Marec 2015
Dohoda č. 1/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
24/1/2015/54-VZ
29 796,10 € Obec Liptovské Sliače Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13. Máj 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/24/53G/13
29 263,80 € MEDIANA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18. Máj 2021
D O H O D A číslo: 21/24/53G/6 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/53G/6
29 097,61 € RENOP, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
1. Február 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XX „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/02/XX/2013/54
29 042,02 € LIKAVA – domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/24/060/47
27 813,48 € Ľupčianka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Máj 2021
D O H O D A číslo: 20/24/53G/7 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/053G/7
27 412,84 € VO VILE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
3. Máj 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
25/XXI/2013/54/PS
27 392,40 € GALMM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
31. Október 2013
Dohoda č. 02/XXI/A/2013/§ 54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest -2 “ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z.
24/02/XXI/A/2013/54
27 392,40 € RENOST – kolieska & castors, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Október 2020
D O H O D A číslo: 20/24/53G/2 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/53G/2
26 972,25 € MEDIANA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
3. Január 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
24/2/56a/2012/NP
26 429,76 € Stopka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Január 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
24/02/50a/PS/2013/NP
25 080,00 € FRASTAJ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok