Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/24/53G/6
163 719,09 € RENOP, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
4. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/24/53G/3
162 532,72 € MEDIANA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Október 2015
DOHODA č. 9/2015/§ 54 -ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/9/2015/§54-ŠnZ
Doplnená
133 232,70 € Obec Liptovské Sliače Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
6. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/24/19B/1
131 777,27 € Sliačanské Obecné Služby, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/24/53G/3 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanost
21/24/053G/3
106 687,68 € RENOP, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/24/19B/6
105 145,70 € MEDIANA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/24/19B/2
103 979,64 € RENOP, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Jún 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/24/53G/16
102 423,30 € KZO, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24/24/19B/2
100 867,56 € RENOP, spol. s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
4. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/24/53G/1
Doplnená
94 909,61 € Sliačanské Obecné Služby, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
24. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/24/53G/1 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/053G/1
93 351,72 € MEDIANA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
2. Január 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne podľa
24/14/56/2012/NP
Doplnená
93 084,30 € ESPEVE 9, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/24/19B/9
91 463,37 € Sliačanské Obecné Služby, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Február 2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
24/10/XXI/2013/54/PS
Doplnená
87 655,68 € EUROPARKETT SLOVAKIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
16. Máj 2013
Dodatok č. 1/ 2013 k Dohode č. 10/XXI/2013/§54/PS zo dňa 27.02.2013 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
Dodatok č. 1/ 2013 k Dohode č. 10/XXI/2013/§54/PS
82 255,65 € EUROPARKETT SLOVAKIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/24/19B/4
81 372,12 € Agrofarma Hrboltová, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
8. Apríl 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne
24/4/56/2013/NP
Doplnená
81 196,00 € TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/24/19B/8
73 941,12 € Agrofarma Hrboltová, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
23. November 2020
D O H O D A číslo: 20/24/53G/3 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/24/53G/3
58 978,96 € RENOP, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
14. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/24/53G/7
54 573,03 € KZO, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok