Centrálny register zmlúv

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
43281/2024
3 036,00 € Obec Hviezdoslavov Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Júl 2024
Zmluva č.: 7/1000217153 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000217153
0,00 € Obec Tvrdošovce Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Júl 2024
ZMLUVA č.: 8/1000217889 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000217889
0,00 € REHAK s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Júl 2024
ZMLUVA č.: 2/1000218011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/1000218011
0,00 € EKOSTAV-AB, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Júl 2024
ZMLUVA č.: 2/1000218010 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/1000218010
0,00 € EKOSTAV-AB, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Júl 2024
ZMLUVA č.: 2/1000218009 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/1000218009
0,00 € EKOSTAV-AB, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
11/2024
0,00 € JOLI s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Júl 2024
Havarijný stav APKO na trase vodovodu ČS Šaľa až ČS Močenok
38798/2024
206 760,00 € ELMON SK s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MZP-PSK-401202FPU1
MZP-PSK-401202FPU1
7 810 464,90 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky
11. Júl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000216877 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000216877
0,00 € Šúdol - Medovková ulica, o. z. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Júl 2024
ZMLUVA č.: 8/1000217420 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000217420
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Veľké Bielice Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Júl 2024
ZMLUVA č.: 8/1000120403 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000120403
0,00 € Orchidea, n.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Júl 2024
ZMLUVA č.: 8/1000120212 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000120212
0,00 € Orchidea, n.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Júl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000217322 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000217322
0,00 € CP! FUTURE s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Júl 2024
ZMLUVA č.: 2/1000218001 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/1000218001
0,00 € LAST, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Júl 2024
ZMLUVA č.: 2/1000218006 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/1000218006
0,00 € LAST, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Júl 2024
ZMLUVA č.: 2/1000217616 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/1000217616
0,00 € CSAJKA, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Júl 2024
ZMLUVA č.: 4/1000217720 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4/1000217720
0,00 € Katarína Rónaiová - Hermi FALATOZÓ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Júl 2024
Zmluva č. 3/1000218204 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000218204
0,00 € REGER s.r.o Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Júl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000217409 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000217409
0,00 € ByDoS, spol. s r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.