D O D A T O K č. 3 k ZMLUVE č. E2042 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 14.12.2021, k Dodatku č. 1 k ZMLUVE č. E2042 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 24.03.2022 a k Dodatku


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:D O D A T O K č. 3
Obstarávateľ:Obec Čečejovce
Dodávateľ:Environmentálny fond
Názov dodatku:D O D A T O K č. 3 k ZMLUVE č. E2042 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 14.12.2021, k Dodatku č. 1 k ZMLUVE č. E2042 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 24.03.2022 a k Dodatku
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x