Centrálny register zmlúv

Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo