Centrálny register zmlúv

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Darovacia zmluva
042/2024
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
11. Júl 2024
Darovacia zmluva
046/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Slovenská lesnícka a drevárska knižnica Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
11. Júl 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla zamestnancom na pracovné účely
0165/2024
13,00 € Ing. Oto Szaniszló Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
11. Júl 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla zamestnancom na služobné účely
0166/2024
13,00 € Mgr. Ivana Prohinská Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
11. Júl 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla zamestnancom na služobné účely
0167/2024
13,00 € JUDr. Beáta Benczeová Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
11. Júl 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla zamestnancom na služobné účely
0168/2024
13,00 € Mgr. Marko Koľvek Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
10. Júl 2024
Dohoda o spolupráci
189/2024
0,00 € Úrad na ochranu oznamovateľov Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
8. Júl 2024
Rámcová zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služieb
163/2024
78 852,00 € REGALSISTEM s.r.o., Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
28. Jún 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla zamestnancom na služobné účely
0162/2024
13,00 € Ing. Dušan Bobot Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
28. Jún 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla zamestnancom na pracovné účely
0158/2024
13,00 € Ing. Richard Uhrina Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
27. Jún 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla zamestnancom na služobné účely
0164/2024
13,00 € Ing.arch. Henrieta Hošovská Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
25. Jún 2024
Zmluva o ochrane dôverných informácií
177/2024
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
21. Jún 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla zamestnancom na služobné účely
0161/2024
13,00 € Mgr. Lenka Slaná Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k Rámcovej zmluve o operatívnom leasingu motorových vozidiel uzavretej dňa 7. júna 2024
169/2024
10 080,00 € IMPA Bratislava, a. s. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k Rámcovej zmluve o operatívnom leasingu motorových vozidiel uzavretej dňa 7. júna 2024
170/2024
10 080,00 € IMPA Bratislava, a. s. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k Rámcovej zmluve o operatívnom leasingu motorových vozidiel uzavretej dňa 7. júna 2024
171/2024
10 080,00 € IMPA Bratislava, a. s. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k Rámcovej zmluve o operatívnom leasingu motorových vozidiel uzavretej dňa 7. júna 2024
172_2024
10 080,00 € IMPA Bratislava, a. s. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k Rámcovej zmluve o operatívnom leasingu motorových vozidiel uzavretej dňa 7. júna 2024
173/2024
10 080,00 € IMPA Bratislava, a. s. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k Rámcovej zmluve o operatívnom leasingu motorových vozidiel uzavretej dňa 7. júna 2024
174/2024
10 080,00 € IMPA Bratislava, a. s. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k Rámcovej zmluve o operatívnom leasingu motorových vozidiel uzavretej dňa 7. júna 2024
175/2024
10 080,00 € IMPA Bratislava, a. s. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR