Centrálny register zmlúv

REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
80/24
95,00 € Šingerová Júlia REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
78/24
220,00 € Šingerová Júlia REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
77/24
170,00 € Daniela Jarganová REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
10. Júl 2024
Dohoda č. 24/28/054/215
92/24
22 253,88 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
9. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva
91/24
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
3. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 646/2024
89/24
6 432,00 € Banskobystrický samosprávny kraj REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
26. Jún 2024
Dohoda o spolupráci č. 84/2024
84/24
9 000,00 € Obec Nemecká REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
26. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
87/24
2 000,00 € DONOVALY EXPRES s. r. o. REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
26. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
88/24
0,00 € DONOVALY EXPRES s. r. o. REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
85/24
192 470,00 € Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
20. Jún 2024
Zmluva o nájme pozemku
86/24
0,00 € Pozemkové spoločenstvo Bystrá REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu časti nákladov vynaložených na organizáciu podujatia č. 556/2024/KP
83/24
4 490,00 € Banskobystrický samosprávny kraj REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
82/24
120,00 € Daniela Jarganová REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
3. Jún 2024
Zmluva číslo 49/2024/BTS
79/24
0,00 € EORBIS s. r. o., REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
21. Máj 2024
Zmluva o uskutočnení vustúpenia
75/24
500,00 € Klaudia Danišová REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
16. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a propagácii
74/24
4 500,00 € Slovenský kolkársky zväz, OZ REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
68/24
0,00 € KB SPA s. r. o. REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
13. Máj 2024
Zmluva o dielo
69/24
400,00 € Mgr. art. Dominika Margetová REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
70/24
1 215,00 € Obec Polomka, s. r. o. REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
13. Máj 2024
Dohoda o spolupráci č. 61/2024
61/24
3 500,00 € Obec Horná Lehota REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu