Centrálny register zmlúv

Služby mesta Michalovce, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb spojených s prenájmom nebytového priestoru č. 396/2018/S/MaS uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
396/2018/S/MaS
157,27 € Služby mesta Michalovce, s.r.o. Johnny Christopher Cymabal - Jonko Photo Int.
31. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb spojených s prenájmom nebytového priestoru č. 400/2019/S/MaS uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
400/2019/S/MaS
171,36 € Služby mesta Michalovce, s.r.o. Johnny Christopher Cymabal - Jonko Photo Int.
31. Máj 2024
Dodatok č. 7 k zmluve č. 025/2009/DS/MaS, o poskytovaní služieb spojených s prenájmom nebytového priestoru
025/2009/DS/MaS
126,04 € Služby mesta Michalovce, s.r.o. Ladislav Ďurovčík
30. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 40-0001160388PO2022 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách.
40-000160388PO2022
0,00 € Východoslovensaká vodárenská spoločnosť,a.s. Služby mesta Michalovce, s. r. o.
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
CRZ-9300232
19 610,00 € Tomáš Ferenčík - FerTech Služby mesta Michalovce, s. r. o.
3. Máj 2024
Zmluva č.002/2024
002/2024
0,00 € Služby mesta Michalovce, s.r.o. NIKA PRESS,s.r.o.
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s prenájmom nebytového priestoru č. 432/2024/ZUŠ/MaS
432/2024/ZUŠ/MaS
7,20 € Služby mesta Michalovce, s.r.o. SLOVPOL - K+K, s.r.o.
25. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. 101/2009/ZBA/MaS zo dňa 30.06.2009, o poskytovaní služieb spojených s prenájmom
101/2009/ZBA/MaS
0,00 € Služby mesta Michalovce, s.r.o. MVDr. Mikuláš Polievka
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
542/BJ10/2024
0,00 € Služby mesta Michalovce, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
12. Apríl 2024
Zmluva o preverení
CRZ-9158140
960,00 € GemerAudit, spol. s r.o. Služby mesta Michalovce, s. r. o.
28. Marec 2024
Rámcová dohoda č. 01/2024
01/2024
9 971,80 € PPG Deco Slovakia s.r.o. Služby mesta Michalovce, s. r. o.
28. Marec 2024
Rámcová dohoda č. 04/2024
04/2024
11 252,25 € Vladimír Tirpák VATI Služby mesta Michalovce, s. r. o.
28. Marec 2024
Rámcová dohoda č. 05/2024
05/2024
5 794,06 € KONEX elektro,spol. s r.o. Služby mesta Michalovce, s. r. o.
28. Marec 2024
Rámcová dohoda č. 03/2024
CRZ-9111768
28 609,60 € TRIPARK, s.r.o. Služby mesta Michalovce, s. r. o.
4. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 06/2024
06/2024
12 024,40 € Peter Bajus PEI-TERM Služby mesta Michalovce, s. r. o.
4. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 02/2024
02/2024
33 619,30 € STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Služby mesta Michalovce, s. r. o.
4. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 07/2024
07/2024
10 944,76 € INGEMA, s.r.o Služby mesta Michalovce, s. r. o.
1. Marec 2024
Zmluva na komisionálny predaj č. 01/2024
01/2024
0,00 € Služby mesta Michalovce, s. r. o. ZEMPLÍN MÉDIA s.r.o
1. Február 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
CRZ-8891093
4,45 € Služby mesta Michalovce, s.r.o. Arcidiecézna charita Košice
4. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu 5150138280
5150138280
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Služby mesta Michalovce, s. r. o.