Centrálny register zmlúv

CULTUS Ružinov, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
31/NZK/2024/02
200,00 € CULTUS Ružinov, a.s. B.H.S. o.z.
14. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
30/NZK/2024/02
520,00 € CULTUS Ružinov, a.s. BEETLE s.r.o.
12. Jún 2024
ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
5/NZD/2024/01
589,46 € CULTUS Ružinov, a.s. Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
41/ZS/2024/1
20,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Mgr. Lýdia Nemčeková
12. Jún 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
40/ZS/2024/1
0,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Gabriela Bottlíková
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
25/ZS/2024/1
20,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Sweet Coffee s.r.o.
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
23/ZS/2024/1
20,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Marta Galisová - DUCKY & DUCK
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
19/ZS/2024/1
50,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Andrej Školek
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
21/ZS/2024/1
30,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Iveta Jurenková - ,IVY "
11. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
15/Z/2024/1
7 560,00 € VNET a.s. CULTUS Ružinov, a.s.
11. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
16/Z/2024/1
2 000,00 € VNET a.s. CULTUS Ružinov, a.s.
10. Jún 2024
ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
3/NZD/2024/03
1 680,70 € CULTUS Ružinov, a.s. AR Music s.r.o.
10. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
48/NZK/2024/03
120,00 € CULTUS Ružinov, a.s. La Rosa DG, o.z
10. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
49/NZK/2024/03
420,00 € CULTUS Ružinov, a.s. OZ Tanečná skupina Siluet Bratislava
10. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
50/NZK/2024/03
200,00 € CULTUS Ružinov, a.s. European Health Fitness Sports Defence Group
10. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
51/NZK/2024/03
106,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Bc. Marko Draškovič
10. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
52/NZK/2024/03
120,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Mgr. Matej Chovančák
10. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
53/NZK/2024/03
75,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Kamil Harnoš
10. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
54/NZK/2024/03
120,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Mgr. Eduard Reingraber
10. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
29/NZK/2024/02
20,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Anna Bitter - Juhász