Centrálny register zmlúv

CULTUS Ružinov, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
5/ZoS/2024/1
1 000,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Divadlo ZáBaVKa
14. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
94/NZK/2024/01
456,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Edux s. r. o.
12. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
15 /Zv/2024/1
110,00 € CULTUS Ružinov, a.s. ZUŠ EXNÁROVA
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
26/ZS/2024/1
20,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Sweet Coffee s.r.o.
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
24/ZS/2024/1
20,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Marta Galisová - DUCKY & DUCK
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
20/ZS/2024/1
50,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Andrej Školek
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
22/ZS/2024/1
30,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Iveta Jurenková - ,IVY "
12. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
17 /Zv/2024/1
126,00 € CULTUS Ružinov, a.s. SZUŠ Mierová 46
12. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
16 /Zv/2024/1
210,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Základná umelecká škola sv. Cecílie
13. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
27 /NZK/2024/02
454,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Majetkový Holding, a.s.
14. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
31/NZK/2024/02
200,00 € CULTUS Ružinov, a.s. B.H.S. o.z.
14. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
30/NZK/2024/02
520,00 € CULTUS Ružinov, a.s. BEETLE s.r.o.
12. Jún 2024
ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
5/NZD/2024/01
589,46 € CULTUS Ružinov, a.s. Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
41/ZS/2024/1
20,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Mgr. Lýdia Nemčeková
12. Jún 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
40/ZS/2024/1
0,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Gabriela Bottlíková
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
25/ZS/2024/1
20,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Sweet Coffee s.r.o.
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
23/ZS/2024/1
20,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Marta Galisová - DUCKY & DUCK
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
19/ZS/2024/1
50,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Andrej Školek
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
21/ZS/2024/1
30,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Iveta Jurenková - ,IVY "
11. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
15/Z/2024/1
7 560,00 € VNET a.s. CULTUS Ružinov, a.s.