Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Zmluva o nájme bytu.
241_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Darina Tomišová
30. August 2023
Zmluva o nájme bytu.
246_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Eva Hečková
8. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
248_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Miroslav Martinko
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
264_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ludevít Nagy
4. August 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
210_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Čobrda Ondrej
4. August 2023
Zmluva o nájme bytu.
209_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Peter Fordinál
14. August 2023
Zmluva o nájme bytu.
218_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Anton Farkaš
14. August 2023
Zmluva o nájme bytu.
219_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Miroslava Galatíková
14. August 2023
Zmluva o nájme bytu.
221_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Emília Laskošová
14. August 2023
Zmluva o nájme bytu.
213_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Alena Nálepová
16. August 2023
Zmluva o nájme bytu.
224_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Hana Chropovská
16. August 2023
Zmluva o nájme bytu.
229_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Tomáš Nemec
16. August 2023
Zmluva o nájme bytu.
223_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Zdeno Povalač
25. August 2023
Zmluva o nájme bytu.
243_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Miroslav Bulka
25. August 2023
Zmluva o nájme bytu.
242_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Zuzana Hrúzová
25. August 2023
Zmluva o nájme bytu.
239_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Zdenek Oravec
25. August 2023
Zmluva o nájme bytu.
238_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Dagmar Sásová
8. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
251_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Pavol Danek
8. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
249_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Dávid Štepanovský
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
263_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Monika Balážová