Centrálny register zmlúv

STEFE Trnava, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.11.2018 -zmena od 01.04.2024 v čl. V ods. 3, v čl. VI. ods. 1 a v čl. XII.
100/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. DOMALL, s.r.o.
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme Garáže č.64 -Vajanského
99/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Arisan Trnava, s.r.o.
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.02.2016 -zmena od 01.04.2024 v čl. V ods. 3, v čl. VI. ods. 1 a v čl. XII.
98/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. CANDY klub
26. Marec 2024
Zmluva o nájme CHPM č.24 -Františkánska 24
96/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Gavitex, s.r.o.
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.2.2021 -zmena od 01.04.2024 v čl. V ods. 3, v čl. VI. ods. 1 a v čl. XII.
97/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Edecon s.r.o.
25. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.03.2018 -zmena od 01.04.2024 v čl. V ods. 3, v čl. VI. Ods. 1 a v čl. XII.
93/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. KOSNÁČ-KOMINARSTVO s.r.o.
25. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 7.7.2015 -zmena od 01.04.2024 v čl. V ods. 3, v čl. VI. ods. 1 a v čl. XII.
94/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. BODYFIT CLUB s.r.o.
25. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.7.2019 -zmena od 01.04.2024 v čl. V ods. 3, v čl. VI. ods. 1 a v čl. XII.
95/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Marcela Krivošíková, MAGIC Nechtové štúdio
20. Marec 2024
Dohoda o splatení dlhu za užívanie bytu zo dňa 13.3.2024
92/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Renáta Adámková
18. Marec 2024
Dohoda o splatení dlhu za užívanie bytu zo dňa 4.3.2024
91/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Klaudia Stojková
15. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.11.2020 -zmena od 01.02.2024 v čl. V. ods. 3, v čl. VI. ods. 2 a v čl. XII.
90/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. SONJA TRANS s.r.o.
14. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 20.11.2012 -zmena od 01.04.2024 v čl. VI. ods. 1 a v čl. XII.
88/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Renáta Januščáková
14. Marec 2024
Zmluva o nájme CHPM č.50 -J.G. Tajovského 20
89/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Ľubica Rózsová
13. Marec 2024
Zmluva o nájme CHPM č.15 -Tajovského č. 21
84/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Peter Baša
13. Marec 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.03.2008 -zmena od 01.04.2024 v znení dodatkov č. 1-č.5 v čl. XII doplnenie o ods. 4 a ods. 5
85/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. FLOX, spol s.r.o.
13. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 23.05.2018 -zmena od 01.04.2024 v znení dodatkov č. 1- v čl. V ods. 3, v čl. VI. ods. 1 a v čl. XII.
86/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. AXIS MUNDI-Občianske združenie
13. Marec 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 08.09.2009 -zmena od 01.03.2024 v znení dodatkov č. 1-č. 3 v čl. XII
87/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. HELL TOUR s.r.o.
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke - NP na ulici Hlavná 1 v Trnave, súp. č. 1, LV č. 5000, výmera 506,66 m2
83/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Retail Trnava s.r.o.
7. Marec 2024
Zmluva o nájme CHPM č.12 -J.G. Tajovského 21
81/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Jozef Greguš
7. Marec 2024
Zmluva o nájme NP, Hlavná 1, od 1.5.2024 na dobu neurčitú, o výmere 506,66 m2
82/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Retail Trnava s.r.o.