Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov a úhradách za plnenia spojené s užívaním nebytových priestorov


Dátum podpisu:14.12.2021
Dátum zverejnenia:12.04.2022 10:37
Dátum účinnosti:13.04.2022
Dátum platnosti do:31.08.2040
Suma na zmluve:0,00 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č.1
Obstarávateľ:Gastro DS, s.r.o.
Dodávateľ:Mesto Dunajská Streda
Názov dodatku:Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov a úhradách za plnenia spojené s užívaním nebytových priestorov
Poznámka:Poskytovateľ služieb spojených s výpožičkou: Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Dunajská Streda
      Zobrazenia: 0x