Centrálny register zmlúv

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101041603C/2025
ZM-E-7/2023
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
24. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101041603B/2025
ZM-E-8/2023
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
3. August 2023
Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve číslo ZM-M-01/2021
Dodatok č. 4 k ZM-M-01/2021
0,00 € SPOLBYT, s.r.o. Poprad Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
18. August 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
0,00 € Národná banka Slovenska Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
24. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101041603C/2024
ZM-E-5/2023
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
24. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101041603B/2024
ZM-E-6/2023
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
12. September 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 7 k ZM-E-6/2017
0,00 € EnergoTerra, s.r.o. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
18. September 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, teplej vody č. ZM-T-167-2017
Dodatok č. 6 k ZM-T-167-2017
0,00 € Sedmička Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
18. September 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, teplej vody č. ZM-T-140/2017
Dodatok č. 6 k ZM-T-140/2017
0,00 € MAJA Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
18. September 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, teplej vody č. ZM-T-146/2017
Dodatok č. 6 k ZM-T-146/2017
0,00 € SVB Murgašova 87 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
18. September 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, teplej vody č. ZM-T-119/2017
Dodatok č. 6 k ZM-T-119-2017
0,00 € SPOLOČENSTVO JAVORNÍK 51 a 53 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
19. September 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, teplej vody č. ZM-T-87/2017
Dodatok č. 6 k ZM-T-87/2017
0,00 € DÚHA Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
19. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, teplej vody č. ZM-T-01/2021
Dodatok č. 2 k ZM-T-01/2021
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Nôta, Podjavorinskej 3375/20 v Poprade, v správe HRAD, spol. s.r.o. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
19. September 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, teplej vody č. ZM-T-72/2017
Dodatok č. 6 k ZM-T-72/2017
0,00 € BEČVA Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
19. September 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, teplej vody č. ZM-T-175/2017
Dodatok č. 6 k ZM-T-175/2017
0,00 € SPEV Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
19. September 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, teplej vody č. ZM-T-210/2017
Dodatok č. 6 k ZM-T-210/2017
0,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov WISLA Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
19. September 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, teplej vody č. ZM-T-206/2017
Dodatok č. 7 k ZM-T-206/2017
0,00 € SVB Vltava Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
19. September 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. ZM-T-155/2017
Dodatok č. 6 k ZM-T-155/2017
0,00 € "Orchidea" Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
19. September 2023
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve na spoločné zariadenie domu a na umožnenie vykonať inštaláciu odovzdávajúcej stanice tepla zo dňa 26.09.2016
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve zo dňa 26.09.2016
0,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Srdiečko Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
19. September 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, teplej vody č. ZM-T-177/2017
Dodatok č. 6 k ZM-T-177/2017
0,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Srdiečko Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.