Centrálny register zmlúv

Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa §19b zákona č. 112/2018 Z.z.
23/36/19B/23
6 846,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
31. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa §19b zákona č. 112/2018 Z.z.
23/36/19B/9
80 873,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
28. Marec 2023
Rámcová zmluva číslo 2427823 o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
2427823
0,00 € AS TRADING, spol.s.r.o. Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
23. Marec 2023
Dodatok č.1 k Dohode číslo 22/36/53/14
22/36/53G/14
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
22. Marec 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl.zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
03032023
Doplnená
8 301,47 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
3. Marec 2023
Zmluva o dielo č.1801/2023 uzatvorená v zmysle §536 a nasl. zákona 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
1801/2023
485 492,68 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
3. Marec 2023
Zmluva o dielo č.2202/2023 uzatvorená v zmysle §536 a nasl. zákona 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2202/2023
450 434,00 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
1. Marec 2023
Sponzorská zmluva
30012023
15 000,00 € Rádio Tatry International, s.r.o. Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
1. Marec 2023
Nájomá zmluva
NZ_T202755
806,40 € ALGECO, s.r.o. Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
27. Február 2023
Dodatok č.159/CC/22-D1 k Zmluve o úvere č. 159/CC/22
159/CC/22-D1
30 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na stravu pre dôchodcov
01.01.2023
0,60 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
17. Január 2023
Zmluva o nájme
09012023
12,00 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
16. Január 2023
Zmluva o poskytovaní činností
27122022
0,00 € KCM s.r.o. Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
16. Január 2023
Dodatok č.2 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci
12052021
25 000,00 € Obec Spišská Teplica Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
4. Január 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti
22/36/054/491
1 992,96 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
4. Január 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti
22/36/054/560
664,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
23. November 2022
Kúpna zmluva
01092022
0,00 € CIMBAĽÁK s.r.o. Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
9. November 2022
Zmluva o dielo
2022/GD/01/023
43 887,76 € STRABAG s.r.o. Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
7. Október 2022
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
12092022
67 691,46 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
1/2022
1 200,00 € Ing.Monika Kešeláková Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.