Centrálny register zmlúv

Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Dododa o poskytovaní vyrovnávacieho príspevku
24,36/19B/38
14 127,10 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
4/2024
1 900,00 € Ing.Monika Kešeláková Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
4. Apríl 2024
Dohoda o poskytovaní vyrovnávacieho príspevku podľa §19b zákona č.112/2018 Z.z.
24/36/19B/15
105 953,16 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
4. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa §19b zákona 112/2018 Z.z.
24/36/19B/17
11 301,72 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
4. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa §19b zákona 112/2018 Z.z.
24/36/19B/7
3 209,25 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
29. November 2023
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
2609/2023
85 986,02 € BJ Energy s.r.o. RSP Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
29. November 2023
Kúpna zmluva
23102023
9 528,00 € EDSTREX s.r.o. Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
14. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
27092023
1 200,00 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
27. Október 2023
Sponzorská zmluva
22092023
15 000,00 € Rádio Tatry International, s.r.o. Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
9. Október 2023
Zmluva o dielo uzatvorené v zmysle §536 a nasl. zákona 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
31072023
65 978,08 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
7/2023
1 200,00 € Ing.Monika Kešeláková Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
9. Október 2023
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa §19b zákona 112/2018 Z.z.
23/36/19B/31
Doplnená
7 702,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
20. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa §19b zákona č. 112/2018 Z.z.
23/36/19B/23
Doplnená
6 846,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
31. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa §19b zákona č. 112/2018 Z.z.
23/36/19B/9
Doplnená
80 873,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
28. Marec 2023
Rámcová zmluva číslo 2427823 o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
2427823
0,00 € AS TRADING, spol.s.r.o. Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
23. Marec 2023
Dodatok č.1 k Dohode číslo 22/36/53/14
22/36/53G/14
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.
22. Marec 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl.zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
03032023
Doplnená
8 301,47 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
3. Marec 2023
Zmluva o dielo č.1801/2023 uzatvorená v zmysle §536 a nasl. zákona 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
1801/2023
485 492,68 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
3. Marec 2023
Zmluva o dielo č.2202/2023 uzatvorená v zmysle §536 a nasl. zákona 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2202/2023
450 434,00 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
1. Marec 2023
Sponzorská zmluva
30012023
15 000,00 € Rádio Tatry International, s.r.o. Obecné služby Spišská Teplica s r.o., r.s.p.