Centrálny register zmlúv

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2023-82/DPV8
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2023-82/DPV8
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o reklame
38/2024
2,00 € Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o reklame
Zmluva o reklame
0,00 € Telovýchovná jednota Elán Trnava, Sídlisko Linčianska Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctve subjektu verejného práva
52/2024
0,00 € FERROINVEST, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o reklame
39/2024
3 000,00 € Volejbalový oddiel Hit Trnava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o reklame
60/2024
500,00 € Slovenský kolkársky zväz Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
53/2024
0,00 € Ing. Juraj Stanček Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Apríl 2024
Zmluva o sponzorskom dare
37/2024
200,00 € Mestská knižnica mesta Piešťany Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Apríl 2024
Zmluva o sponzorskom dare
41/2024
500,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Kátlovce Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Apríl 2024
Zmluva o sponzorskom dare
44/2024
500,00 € Obec Šterusy Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Apríl 2024
Zmluva o sponzorskom dare
48/2024
500,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Chtelnica Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva
33/2024
0,00 € Arboria Land Development, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva
34/2024
0,00 € Arboria Land Development, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o dielo
56/2024
492 268,42 € EKOTERM, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Marec 2024
Zmluva o sponzorskom dare
31/2024
0,00 € Obec Cífer Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Marec 2024
Zmluva o sponzorskom dare
36/2024
0,00 € Kultúrne centrum Budmerice Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Marec 2024
Zmluva o sponzorskom dare
42/2024
0,00 € Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Marec 2024
Poistná zmluva
57/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Marec 2024
Poistná zmluva
58/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Marec 2024
Poistná zmluva ev. č. 62/2024
62/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.