Centrálny register zmlúv

Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v lesnom hospodárstve
21/03/2024
0,00 € Ing. Ivan Kuchárik Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
14. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v lesnom hospodárstve
22/03/2024
0,00 € Eva Mahútová Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
14. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v lesnom hospodárstve
23/3/2024
0,00 € Andrea Maňurová Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
14. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v lesnom hospodárstve
24/03/2024
0,00 € Pavol Blahušiak ml. Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
14. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v lesnom hospodárstve
25/03/2024
0,00 € Lea Blahušiaková Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
14. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v lesnom hospodárstve
26/03/2024
0,00 € Marieta Blahušiaková Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
10. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
2024/10-029
0,00 € Mestské lesy Kremnica, s.r.o. DOMINO MOBIL s.r.o.
28. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v lesnom hospodárstve
37/02/2024
0,00 € Ladislav Pollák Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v lesnom hospodárstve
36/02/2024
0,00 € Michal Kašuba Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
22. Máj 2024
Dohoda o poskytovaní praktickej prípravy žiakov formou odbornej prevádzkovej praxe
2024/22-005
0,00 € Mestské lesy Kremnica, s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v lesnom hospodárstve
35/02/2024
0,00 € Nodoma s.r.o. Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
13. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej prevádzkovej praxe
2024/22-003
0,00 € Mestské lesy Kremnica, s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D.Matejovie v Liptovskom Hrádku
13. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej prevádzkovej praxe
2024/22-004
0,00 € Mestské lesy Kremnica, s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D.Matejovie v Liptovskom Hrádku
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v lesnom hospodárstve
34/02/2024
0,00 € Dalibor Rajchman Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
3. Máj 2024
Zmluva o dodaní služieb 29/01/2024
29/01/2024
28 176,00 € Opova autodoprava, s.r.o. Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
3. Máj 2024
Zmluva o dodaní služieb č. 30/3/2024
30/3/2024
79 248,00 € Lesotrans, s.r.o. Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
3. Máj 2024
Zmluva o dodaní služieb č.31/2/2024
31/2/2024
254 256,00 € Forsttimber, s.r.o. Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
3. Máj 2024
Zmluva o dielo 33/02/2024
33/02/2024
71 687,04 € BITUNOVA spol. s r.o. Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva
OEaPA 2024/00546
12 043,40 € Mestské lesy Kremnica, s.r.o. Mesto Kremnica
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v lesnom hospodárstve
32/02/2024
0,00 € Marián Valko Mestské lesy Kremnica, s.r.o.