Centrálny register zmlúv

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Odkup MT
KP/453/2024/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Rastislav Valo
17. Jún 2024
Odkup MT
KP/452/2024/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Milan Palkovič
17. Jún 2024
Odkup MT
KP/451/2024/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Miroslav Čerešník
17. Jún 2024
Odkup MT
KP/450/2024/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Juraj Bednár
17. Jún 2024
Odkup MT
KP/447/2024/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Vladimír Kratochvíla
17. Jún 2024
Odkup MT
KP/438/2024/BVS
2,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Ľubomír Machalík
17. Jún 2024
Zmluva o organizačnom zabezpečení letného tábora
ZOPS/457/2024/BVS
300,00 € SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
17. Jún 2024
Servis a údržba prístrojov Agilent
ZOPS/431/2024/BVS
48 000,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
13. Jún 2024
Iniciatíva 10 000 stromov
DZ/378/2024/BVS
21 000,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
13. Jún 2024
Poskytnutie cisterny s pitnou vodou
ZOS/501/2024/BVS
924,00 € Obec Rovinka Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s
13. Jún 2024
Prenájom pozemkov a objektov BVS
NNO/496/2024/BVS
2 574,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. DANAE Production s.r.o.
13. Jún 2024
Poskytnutie cisterny s pitnou vodou
ZOS/488/2024/BVS
924,00 € Slovenská akadémia vied Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
13. Jún 2024
Poskytnutie cisterny s pitnou vodou
ZOS/472/2024/BVS
2 772,00 € Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
13. Jún 2024
Odkup MT
KP/412/2024/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Peter Mudroch
13. Jún 2024
Odkup MT
KP/398/2024/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Pavol Paška
13. Jún 2024
Odkup MT
KP/195/2024/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Marek Kasala
13. Jún 2024
Oprava VDJ Dlhé Diely – 4. tlakové pásmo
ZOD/475/2024/BVS
262 303,04 € Noran s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
13. Jún 2024
Oprava VDJ Kráľova studňa, Plavecké Podhradie
ZOD/474/2024/BVS
141 885,30 € Noran s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
13. Jún 2024
Oprava VDJ Holíč
ZOD/476/2024/BVS
147 606,67 € BENSTAV s.r.o Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
13. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - Grafické práce a tlač
ZOPS/502/2024/BVS
18 000,00 € Konečný a brat s. r. o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.