Centrálny register zmlúv

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
VB/635/2023/BVS
712,60 € Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
4. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
VB/992/2023/BVS
13 323,42 € Univerzita Komenského v Bratislave Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
4. December 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
NNO/1111/2023/BVS
1 800,00 € Synpulse Slovakia s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
4. December 2023
Prenájom Vodárenského múzea
NNO/1113/2023/BVS
2 220,00 € TAJPAN s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
1. December 2023
Vodomerné zostavy
KP/1076/2023/BVS
253 200,00 € HUTIRA Slovakia s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
1. December 2023
Oprava VK na Bernolákovej ulici v Bratislave
ZOD/1086/2023/BVS
114 431,88 € Vortech s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
30. November 2023
Zmluva o dočasnom odbere elektrickej energie
DEL/1095/2023/BVS
0,00 € South City W, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
30. November 2023
Kúpna zmluva spojená so zmluvou o zriadení vecného bremena
KP/923/2023/BVS
36 482,39 € Obec Plavecký Peter Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
30. November 2023
Oprava trafostanice na objekte HV 306 Sološnica
ZOD/1098/2023/BVS
11 819,65 € ERVP, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
29. November 2023
Mimoriadna udalosť – prepadnuté poklopy v Bratislave, lokality Staré Mesto, Nové Mesto a Rača
ZOD/1104/2023/BVS
16 598,14 € ASAP – Group SK s. r. o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
29. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
NNO/952/2023/BVS
480,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. MÉDIA MODRA, s.r.o.
29. November 2023
Dohoda o užívaní pozemku
DOH/1009/2023/BVS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 5-4, Rusovce
28. November 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
NNO/1107/2023/BVS
1 500,00 € Dušan Cvečko Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
27. November 2023
Mimoriadna udalosť – poškodený strop na VZ Stupy
ZOD/1094/2023/BVS
27 839,42 € HYDROSTOP s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
24. November 2023
Oprava poškodeného stropu armatúrnej šachty DN 400 na ulici Harmincova - Húščavova
ZOD/1040/2023/BVS
39 160,80 € AQUASTAV, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
24. November 2023
Kúpna zmluva č. KP/1053/2023/BVS
KP/1053/2023/BVS
6 765,00 € Alžbeta Kovašichová Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
24. November 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „UČOV Vrakuňa - zjednotenie ASRTP “
ZOD/978/2023/BVS
117 905,88 € Regotrans, spol. s r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
23. November 2023
Prenájom Vodárenského múzea
NNO/1078/2023/BVS
1 500,00 € Trust Women Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
23. November 2023
Meranie a modelovanie šírenia pachových látok Vrakuňa
ZOPS/1083/2023/BVS
23 808,00 € ARPenviro, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
23. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
OST/1097/2023/BVS
13 618 163,00 € G&E Trading, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.