Centrálny register zmlúv

I.Svätojurská, akciová spoločnosť

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Dodatok č.4 k zmluve
0302/2024
0,00 € Obcerstvenie u Kocmundu s.r.o. I.Svätojurská, akciová spoločnosť
15. Február 2024
zmluva o dielo na zhotovenie stavby
0202/2024
0,00 € AZ Stav Slovakia s.r.o. I.Svätojurská, akciová spoločnosť
13. Február 2024
Zmluva o podnájme nehnuteľnosti
01/04/2022
0,00 € ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. I.Svätojurská, akciová spoločnosť
13. Február 2024
Zmluva o dielo, dodatok č. 4
02/04/2022
0,00 € Baranovič Jaroslav I.Svätojurská, akciová spoločnosť
13. Február 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej Zmluve č. 153509/2021
03/04/2022
0,00 € SLOVWOOD Ružomberok, a.s. I.Svätojurská, akciová spoločnosť
13. Február 2024
Dodatok č. 2022/1 k Zmluve o udelení licencie
04/06/2022
61,99 € Foresta SK, a.s. I.Svätojurská, akciová spoločnosť
13. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
06/08/2022
0,00 € CO.FIN.COM., s.r.o. I.Svätojurská, akciová spoločnosť
13. Február 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme pozemku
5
0,00 € Športový klub VODA - HORY I.Svätojurská, akciová spoločnosť
13. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch, zo dňa 01.05.2016
Dodatok č 2
0,00 € Pozemkové spoločenstvo Vajnory I.Svätojurská, akciová spoločnosť
13. Február 2024
Kúpna zmluva na rok 2024
01/01/2024
0,00 € Di Mihálik, s.r.o. I.Svätojurská, akciová spoločnosť
13. Február 2024
Zmluva o dielo č 008/23/MK
0102/2024
0,00 € AVG group, a.s. I.Svätojurská, akciová spoločnosť
11. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
05/08/2022
0,00 € Ivan Pivko - I.O. Drevoťažba I.Svätojurská, akciová spoločnosť